Skip to main content

Om Frivilligcenter Frederikshavn


Frivilligcenter Frederikshavn har til formål at understøtte det lokale frivillige sociale arbejde. Vi tilbyder blandt andet lokaleudlån, kurser, netværk, rådgivning og støtte til opstart. Vi hjælper også med at skabe synlighed eller finde de rette samarbejdspartnere.

Vi er et hus, du kan bruge som borger, som frivillig, som forening og hvis du arbejder indenfor den sociale sektor.

Vi skaber gerne nye netværk og udvikler nye initiativer, der samler og involverer frivillige. Det gør vi, fordi civilsamfundets indsatser og initiativer er vigtige for lokalsamfundet.

Frivilligcenter Frederikshavn er medlem af landsforeningen FriSe – Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark, der organiserer frivilligcentrene nationalt.

Formål med frivilligcentrene

Frivilligcentrene arbejder for at flere bliver en værdifuld del af frivillige fællesskaber og har nogen at være sammen med, når livet er svært. De styrker foreningslivet eller den frivillige indsats lokalt og bygger bro mellem borgere og fællesskaber, så alle har mulighed for at deltage i frivillige aktiviteter, yde en frivillig indsats eller finde hjælp og støtte.

Frivilligcentrenes formål er at styrke og fremme:
• Deltagelse i frivillige fællesskaber
• Kvaliteten og mangfoldigheden af lokale fællesskaber
• Netværk og samarbejde mellem foreninger, kommuner og andre relevante aktører